Contributietarieven 2018

Onderstaande tarieven zijn per jaar.

Bij aangaan van een lidmaatschap in de loop van enig jaar wordt de contributie berekend over het aantal maanden dat het lidmaatschap in dat betreffende jaar duurt (dit geldt niet voor Niet-spelend leden en Vrije Golfers). Bijvoorbeeld: Het lidmaatschap gaat in op 1 maart dan wordt dit 10/12 maal de jaarcontributie.  

•  Senior lidmaatschap  € 420,--, inclusief NGF-bijdrage
Junior lidmaatschap € 174,--, inclusief NGF-bijdrage
Studenten lidmaatschap  € 228,--, inclusief NGF-bijdrage
Niet-spelend lid €   78,--
Vrije golfer €   54,--   (NGF-pasje en 
                  en handicapregistratie
Inschrijfgeld €   00,--
Inschrijfgeld jeugdleden €   00,--
  en studenten  

 

De contributierekening is NL18 RABO 01819.45.541 t.n.v. Golfclub  Vught.

 

 

 

01-03-2018