Inschrijfformulier Proeflidmaatschap 2018

Dank dat u proeflid wilt worden van Golfclub Vught.

Indien u belangstelling heeft in een proeflidmaatschap van Golfclub Vught, kunt u onderstaand inschrijfformulier invullen. Aanmeldingsformulieren zijn ook verkrijgbaar tijdens de openingstijden in het clubhuis.

Inschrijfformulier Proeflidmaatschap
Man / Vrouw: Man  Vrouw 
Voorletters: *
Roepnaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Geboortedatum: *
Nationaliteit: *
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
Land: *
Telefoon privé: *
Mobiel: *
E-mail: *
Heeft u bekenden bij Golfclub Vught: * ja  nee 
Zo ja. wie:
Per wanneer wilt u proeflid worden?: *
Heeft u eerder gegolfd?: ja  nee 
Als u eerder heeft gegolfd, wilt u dan de volgende vragen beantwoorden:
Nummer NGF lidmaatschap:
Bent u momenteel lid van een andere golfclub?: ja  nee 
Welke club:
Privacyverklaring: * Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring.
 

Velden met * zijn verplicht

Uw proeflidmaatschap eindigt automatisch twee maanden nadat u lid geworden bent. De kosten van het proeflidmaatschap bedragen € 100,-- per twee maanden. Wordt u na twee maanden aansluitend lid, dan wordt de € 100,-- verrekend met de contributie voor de rest van het jaar. U speelt dan dus twee maanden gratis.

Contributieregeling 2018:

* Senior lidmaatschap, inclusief NGF-bijdrage

        € 420,--
* Studenten lidmaatschap, inclusief NGF-bijdrage
   Student leden zijn zij, die in het contributie jaar de
   leeftijd van 21 reeds hebben bereikt en aantoonbaar
   recht hebben op studiefinanciering.

  € 228,--
* Junior lidmaatschap, inclusief NGF-bijdrage
   Junior leden zijn leden, die op 1 januari van het
   contributiejaar minimaal 8 jaar zijn en de leeftijd 
   van 21 jaar nog niet hebben bereikt.
   € 174,--
     
Eenmalig inschrijfgeld senior lid voor 2018

   €     0,--
Eenmalig inschrijfgeld junior lid/ student lid voor 2018    €     0,--
     

 

U ontvangt een factuur van de ledenadministratie voor de evenredige contributie vanaf de datum waarop u lid wenst te worden (minus € 100,-- van het proeflidmaatschap). Na betaling van deze factuur bent u vanaf die datum lid van onze vereniging.

 

 

 

11-12-2017