Jeugdlidmaatschap met het jeugdlesprogamma

Jeugdlidmaatschap

Golfclub Vught kent twee vormen van jeugdlidmaatschap:

  • Het jeugdlidmaatschap: jeugdleden betalen een sterk gereduceerde contributie. Zij zijn geen inschrijfgeld verschuldigd. Jeugdleden kunnen deelnemen aan het jeugdlesprogramma, waarbij een gereduceerd lestarief geldt. Jeugdleden mogen onbeperkt gebruik maken van de baan (indien tenminste baanpermissie is verkregen) en de oefenfaciliteiten. Jeugdleden krijgen te allen tijde gratis oefenballen. Jeugdleden kunnen deelnemen aan verenigingsactiviteiten en -wedstrijden.
  • Het aspirant-jeugdlidmaatschap: aspirant-jeugdleden hebben dezelfde rechten en plichten als jeugdleden.

Jeugdlesprogramma

Golfclub Vught kent een jeugdlesprogramma. Dit programma bestaat uit een combinatie van technische lessen, verzorgd door onze pro Martin Groenendaal, en oefen- en baanlessen onder begeleiding van de Jeugdcommissie van de vereniging.

De lessen in het kader van dit programma zijn groepslessen. De groepsindeling wordt bepaald door de Jeugdcommissie in samenspraak met Martin Groenendaal. Lessen in het kader van het jeugdlesprogramma worden gehouden op zondagochtend. Per jaar verzorgt de pro 20 technische lessen in twee blokken van 10 lessen. Op de overige zondagen in de periode maart tot en met november, met uitzondering van de zondagen in de schoolvakanties, worden de oefen- en baanlessen onder begeleiding van de Jeugdcommissie gehouden.

Het jeugdlesprogramma kent 3 indelingscategorieën:

  1. Beginnende jeugdgolfers zonder baanpermissie.
  2. Beginnende jeugdgolfers met baanpermissie.
  3. Gevorderde jeugdgolfers met Clubhandicap 54.

Deelname aan het Jeugdlesprogramma

Het jeugdlesprogramma is bedoeld voor jeugdleden en aspirant-jeugdleden van Golfclub Vught. Voor beginnende jeugdgolfers in de categorie 1 geldt dat ook niet-leden kunnen deelnemen aan het Jeugdlesprogramma. Voor de technische lessen geldt voor deze niet-leden een opslag van € 2,50 op het lestarief voor leden. Tijdens de lessen worden gratis oefenballen door de vereniging verstrekt. Niet-leden kunnen niet deelnemen aan verenigingsactiviteiten en wedstrijden, met uitzondering van evenementen die door de jeugdcommissie specifiek voor deelnemers aan het jeugdlesprogramma worden georganiseerd.

 

 

 

01-01-2017