Local rules

 1. Een kunstgras afslagmat is integraal onderdeel van de baan, wanneer in gebruik als afslagplaats.
 2. Grond in bewerking wordt aangegeven door blauwe palen. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b.
 3. Aangepaalde bomen en boomspiegels zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 24-2b.

Tijdelijke Local Rules worden op het bord bij hole 1 weergegeven indien van toepassing.

Straf voor overtreding van een lokale regel:

 • Matchplay: verlies van de hole
 • Strokeplay: twee slagen.

Gedragsregels

 • Gebruik van houten tees is toegestaan.
 • Uitsluitend staan op en afslaan van de afslagmatten.
 • Het spelen met drivingrange ballen in de baan is ten strengste verboden.
 • Pitchmarks herstellen, bunkers aanharken, plaggen terugleggen. Bunkers aan de lage kant betreden en verlaten.
 • Het gebruik van mobiele telefoons is in de baan niet wenselijk.

Bij regelmatig overtredingen van de regels kan de toegang tot de baan worden ontzegd.

In de baan

 • Golfen doet u in correcte kleding (zie onder kledingvoorschriften en de afbeeldingen in het clubhuis).
 • De pro en greenkeeper hebben te allen tijde voorrang; wacht op een teken voordat u in hun richting speelt.
 • Aanwijzingen van de marshal en/of baanofficial dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • Starten op elke andere hole dan hole één is alleen toegestaan na toestemming van de marshal.
 • Spelers komende van hole 9 dienen in te ritsen op hole 10.
 • Bordjes “next tee” zorgvuldig volgen.
 • Uitgeslagen plaggen terugleggen en aandrukken, ook in de rough.
 • Pitchmarks op de greens herstellen. De pitchfork dient u bij u te dragen. 
 • Bunkers aanharken en hark terugleggen.
 • Bunkers betreden en verlaten aan de lage kant.
 • Spelers op een hoger genummerde hole hebben voorrang.
 • Alvorens af te slaan dient u zich te vergewissen van de local rules, als vermeld op de scorekaart en het mededelingenbord bij het clubhuis.

Golftrolley's

 • Niet op de tees en greens en voorgreens rijden en plaatsen.
 • Niet tussen bunkers en greens rijden.
 • Golftrolley's/tassen altijd meenemen naar de volgende afslagplaats.
 • In de winterperiode enkel golftrolley's voorzien van winterbanden in de baan. De datum van ingang wordt via de website en het mededelingenbord bekend gemaakt, evenals de datum waarop de karren in de baan weer zijn toegestaan. Afhankelijk van de winterse omstandigheden kan het voor komen dat enkel draagtassen in de baan zijn toegestaan.
  Dit laatste wordt aangegeven bij de baanstatus op deze site.

Inritsregels

 1. Het doel van “inritsen” is om wachttijden beheersbaar te houden en tegelijk een optimale benutting van de baan te bewerkstelligen. Het inritsen is verplicht! Om de beurt: starters hole 1 vervolgens de flight komende van hole 9, daarna de volgende starters hole 1.
 2. Starters hole 1 maken gebruik van de ballenspiraal. Doorgaande spelers komende van hole 9 maken gebruik van de ballengoot (indien nodig).
 3. Het plaatsen van een bal in de spiraal door flights die niet compleet zijn, is niet toegestaan.
 4. Een 2- of 3-bal komend van hole 9 kan aangevuld worden. 

01-09-2016