Marshal

De marshal is de gastvrouw / -heer van onze vereniging en haar / zijn taak bestaat uit het begeleiden van de golfers in de baan (met name de nieuwe leden). Daarnaast heeft zij / hij tot taak het golfspel naar ieders genoegen te laten verlopen met inachtneming van zorgvuldigheid en beleefdheid tegenover elkaar en rekening houdend met de lokale golfregels en etiquette-regels.

Indien de veiligheid van u of anderen in gevaar komt of beschadiging van de baan / begroeiing dreigt, zal de marshal ook corrigerend moeten optreden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van de marshal discussie in de baan te voorkomen! De marshal die u in de baan aanspreekt, heeft uitsluitend de intentie u attent te maken op iets wat de veiligheid of de zorgvuldigheid in de baan betreft. Iets wat u wellicht onbewust over het hoofd heeft gezien.

Indien een lid of een greenfee-speler zich onverantwoord gedraagt, is de marshal gerechtigd deze persoon met onmiddellijke ingang een tijdelijk speelverbod op te leggen.

De meeste marshals zijn in het bezit van een AED-diploma en kunnen indien nodig adequaat handelen.

Taken van de marshal

Primaire verantwoordelijkheid = Controle

 • Veiligheid.
 • Snelheid in de baan.
 • Verzorging en gebruik (pitchmarks, bunkers en materiaal).

Optreden

Vooraf: bij gevaarlijke situaties; anders altijd na afloop van het spelen van de hole.

 • Manen tot doorlaten / doorspelen.
 • Waarschuwen.
 • Controle op materiaal, schoeisel en kleding, trolley en pitchfork.

Algemeen

 • Men mag de drivingrange, puttinggreen en de chippinggreen uitsluitend betreden met sportschoenen zonder uittredend profiel (dus geen kunstgrasschoenen, hockey- of voetbalschoenen, voorzien van noppen).
 • Veiligheid op de baan gaat voor alles. Iedere speler moet er zeker van zijn dat zijn / haar bal en club geen anderen kunnen raken.
 • Neem geen kleine kinderen of andere niet golfende personen mee in de baan om ze hier en daar een bal te laten slaan of te putten.
 • Golfen is behalve gezellig ook een serieuze aangelegenheid, vooral bij wedstrijden.
 • De pro die lesgeeft, heeft voorrang in de baan, evenals het baanpersoneel (de greenkeeper).
 • Voorkom afstandverlies op de voorgaande flight.
 • Handel conform de golfregels.

 

01-09-2016