Doelstelling en historie

MOP Golfvereniging “Ons Buiten” is opgericht in 1993. Per 1 januari 2017 is de naam gewijzigd in Golfclub Vught. Momenteel hebben wij rond de 450 leden. De locatie is gelegen aan de bosrand van Sportpark “Bergenshuizen” aan de Bus 2 te Vught. De Golfvereniging beschikt over een mooie, uitdagende 9 holes par 3 baan. Een deels overdekte drivingrange met 16 afslagplaatsen, een grote puttinggreen, een chippinggreen en twee oefenbunkers.

Golfclub Vught heeft als doel: Het doen beoefenen en bevorderen van de golfsport in al haar verschijningsvormen, zowel recreatief als in wedstrijdverband. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • Het beschikbaar stellen van accommodatie voor de golfsport.
  • Het organiseren van wedstrijden en andere evenementen.
  • Het deelnemen aan georganiseerde en goedgekeurde competities en wedstrijden. Het aanwenden van alle wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen bevorderen, alles met inachtneming van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de golfclub en de reglementen van de Nederlandse Golf Federatie.

Nederlandse Golf Federatie (NGF)

Sinds 13 oktober 1994 is de vereniging volwaardig lid van de NGF. De C status werd verkregen in november 2000. De NGF is de overkoepelende organisatie voor alle golfclubs in Nederland. Zij geeft o.a. de richtlijnen aan, waaraan clubs zich hebben te houden en biedt steun op velerlei gebied.

 

 

01-01-2017