Golfclub Vught

NIX 18

Geen alcohol onder 18 jaar

De wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol is 18 jaar. Dat betekent dat we in ons clubgebouw geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Ben je zelf onder de 18, dan mag je geen alcohol bij je hebben of drinken in openbare ruimten. Golfclub Vught is een openbare ruimte, maar ook de straat, het café, parken, buurthuizen enzovoorts.

Wat betekent dit voor Golfclub Vught?

Wij schenken geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers kunnen vragen een ID te laten zien, zodat zij de leeftijd weten van degene die alcohol wil kopen. 

En verder:

  • Het zelf meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan.
  • Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.