Speciale actie voor jeugdspelers

Wij hebben momenteel een speciale actie om meer jeugd te betrekken bij het golfspel.

Neem daartoe contact op met Felix Meijer of Martin Groenendaal, onze golfpro’s, bereikbaar op: 06 683943514.

Agenda Martin Groenendaal

Agenda Felix Meijer

Vught Academy

Enkele voordelen voor jeugdleden:

  • Jeugdleden krijgen te allen tijde gratis oefenballen. Jeugdleden kunnen deelnemen aan verenigingsactiviteiten en wedstrijden.
  • Het aspirant-jeugdlidmaatschap: aspirant-jeugdleden hebben dezelfde rechten en plichten als jeugdleden, maar het inschrijfgeld wordt voor deze leden uitgesteld tot het moment dat Clubhandicap 54 is behaald.

Jeugdlesprogramma

Golfclub Vught kent een jeugdlesprogramma. Dit programma bestaat uit een combinatie van technische lessen die worden verzorgd door Absolute Golf en oefen- en baanlessen onder begeleiding van de Jeugdcommissie van de vereniging.

De lessen in het kader van dit programma zijn collectieve groepslessen. De groepsindeling wordt bepaald door de Jeugdcommissie in samenspraak met Absolute Golf. Lessen in het kader van het jeugdlesprogramma worden gehouden op zondagochtend. Per jaar worden technische lessen verzorgd in blokken van 10 lessen.

 

 

02-07-2020