Inschrijfformulier nieuwe leden 2018

Dank dat u lid wilt worden van Golfclub Vught.

Indien u belangstelling heeft in een lidmaatschap van Golfclub Vught, kunt u onderstaand inschrijfformulier invullen. Aanmeldingsformulieren zijn ook verkrijgbaar tijdens de openingstijden in het clubhuis. 

Inschrijfformulier nieuwe leden 2018
Man / Vrouw: Man  Vrouw 
Voorletters: *
Roepnaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Geboortedatum: *
Nationaliteit: *
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
Land: *
Telefoon privé: *
Mobiel: *
E-mail: *
Per wanneer wenst u lid te worden: *
Heeft u bekenden bij Golfclub Vught: * ja  nee 
Wie:
Waarom schrijft u bij ons in?: *
Heeft u eerder gegolfd?: ja  nee 
Als u eerder heeft gegolfd, wilt u dan de volgende vragen beantwoorden:
Nummer NGF lidmaatschap:
Bent u momenteel lid van een andere golfclub?: ja  nee 
Welke club:
Wordt Golfclub Vught uw home course: ja  nee 
Privacyverklaring: * Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring.
 

Velden met * zijn verplicht

Contributieregeling 2018:

* Senior lidmaatschap, inclusief NGF-bijdrage

€ 420,--  
* Studenten lidmaatschap, inclusief NGF-bijdrage
   Student leden zijn zij, die in het contributie jaar de
   leeftijd van 21 reeds hebben bereikt en aantoonbaar
   recht hebben op studiefinanciering.

€ 228,--

 
* Junior lidmaatschap, inclusief NGF-bijdrage
   Junior leden zijn leden, die op 1 januari van het
   contributiejaar minimaal 8 jaar zijn en de leeftijd van
   21 jaar nog niet hebben bereikt. 

€ 174,--   
Eenmalig inschrijfgeld senior lid voor 2018 €     0,--  
Eenmalig inschrijfgeld junior lid/ student lid voor 2018 €     0,--  

 

U ontvangt een factuur van de ledenadministratie voor de evenredige contributie vanaf de datum waarop u lid wenst te worden. Na betaling van deze factuur bent u vanaf die datum lid van onze vereniging.

 

 

 

11-12-2017