Golfclub Vught

Local Rules en gedragsregels

Plaatselijke regels

 1. Een kunstgras afslagmat is integraal onderdeel van de baan.
 2. Grond in bewerking wordt aangegeven door blauwe markeringen evenals aangepaalde bomen of jonge aanplant voorzien van een blauwe markering zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht deze belemmering te ontwijken volgens Regel 16.1f
 3. De hindernis op hole 4 gemarkeerd met rode/gele palen met groene koppen is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1e.
 4. De witte of wit gemarkeerde palen aan het eind van  hole 4 markeren "buiten de baan" (out of bounds). ligt de bal geheel buiten de grens van de baan dan dient gehandeld te worden volgens Regel 18.2b.
 5. Alle wegen en paden worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf.

Gedragsregels

 • Uitsluitend afslaan van de afslagmatten.
 • Het spelen met driving range ballen in de baan, als ook op put- en chipping green, is ten strengste verboden.
 • Op hole 4 is het betreden van de hindernis niet toegestaan.
 • Pitchmarks herstellen, bunkers aanharken, plaggen terugleggen.
 • Bunkers aan de lage kant betreden en verlaten.
 • Het gebruik van mobiele telefoons is in de baan niet wenselijk.

Bij regelmatig overtreden van de regels kan de toegang tot de baan worden ontzegd.

In de baan

 • Golfen doet u in correcte kleding (zie hierna onder kledingvoorschriften).
 • De pro en greenkeeper hebben te allen tijde voorrang; wacht op een teken voordat u in hun richting speelt.
 • Aanwijzingen van de marshal en/of baanofficial dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • Starten op elke andere hole dan hole 1 is alleen toegestaan na toestemming van de marshal.
 • Spelers komende van hole 9 dienen in te ritsen op hole 10.
 • Bordjes “next tee” zorgvuldig volgen.
 • Uitgeslagen plaggen terugleggen en aandrukken, ook in de rough.
 • Pitchmarks op de greens herstellen. De pitchfork dient u bij u te dragen. 
 • Bunkers aanharken en hark terugleggen.
 • Bunkers betreden en verlaten aan de lage kant.
 • Spelers op een hoger genummerde hole hebben voorrang.
 • Alvorens af te slaan dient u zich te vergewissen van de local rules, als vermeld op de scorekaart en het mededelingenbord bij het clubhuis.

Doorstroming in de baan - Ready golf

Ready Golf is bedacht om de doorstroming in de golfbaan op gang te houden. Een rondje golf moet je natuurlijk niet afraffelen, maar wie heel lang treuzelt bij zijn of haar beurt slaat spreekwoordelijk aan de andere kant weer een beetje door… 

De regels van Ready Golf stimuleren je om sneller door de baan te gaan en slow play te voorkomen. Het is belangrijk dat je je bewust bent van je speeltempo om andere golfers zo min mogelijk tot last te zijn. Ready Golf is geïntroduceerd om het spelplezier en het tempo te verhogen.

Ready golf wordt geadviseerd bij Strokeplay en Stableford ronden. Verder ook bij alle fun-ronden. Bij Matchplay mag het volgens de regels niet toegepast worden.

Wat houdt het in, Ready Golf? Lees verder onder Ready Golf.

Kledingvoorschriften

De golfbaan is een nette plek, kleed je daar ook op. Een sportief shirt zonder kraag is bijna nooit de reden dat je wordt aangesproken op je klederdracht. De golfbaan is echter geen voetbalclub. Golfen in een satijnen korte broek en een Nederlands elftal shirt is dus geen aanrader.

Golftrolleys

 • Niet op de tees en greens en voorgreens rijden en plaatsen.
 • Niet tussen bunkers en greens rijden.
 • Golftrolleys/tassen altijd meenemen naar de volgende afslagplaats.
 • Afhankelijk van de winterse omstandigheden kan het voorkomen dat uitsluitend draagtassen in de baan zijn toegestaan. 
  Dit laatste wordt aangegeven bij de baanstatus op deze site.

Inritsregels

 1. Het doel van “inritsen” is om wachttijden beheersbaar te houden en tegelijk een optimale benutting van de baan te bewerkstelligen. Het inritsen is verplicht! Om de beurt: starters hole 1 vervolgens de flight komende van hole 9, daarna de volgende starters hole 1.
 2. Starters hole 1 maken gebruik van de ballenspiraal. Doorgaande spelers komende van hole 9 maken gebruik van de ballengoot (indien nodig).
 3. Het plaatsen van een bal in de spiraal door flights die niet compleet zijn, is niet toegestaan.
 4. Een 2- of 3-bal komend van hole 9 kan aangevuld worden. 

 

 

 6-4-2024