Golfclub Vught

Marshal

Algemeen:

De dienstdoende marshal treedt op namens het bestuur van de GC Vught en ontleent daaraan haar/zijn gezag.

De marshal treedt in de eerste plaats op als gastvrouw/gastheer van vooral nieuwe leden en gastspelers en heeft daarbij een begeleidende rol.

Daarnaast heeft zij / hij tot taak het golfspel naar ieders genoegen te laten verlopen, met inachtneming van zorgvuldigheid en beleefdheid tegenover elkaar en rekening houdend met de lokale golfregels en etiquette–regels.


Specifiek o.a.:

  • gasten informeren over bijzonderheden in de baan
  • het begeleiden van de doorstroming bij drukte in de baan, toezien op het doorlaten van snelle spelers door langzame flights
  • eerste hulp bij onwel worden spelers (veel marshal hebben een AED – certificaat) en direct deskundige hulp inschakelen in noodsituaties
  • controleren op speelgerechtigheid, kleding- en etiquetteregels
  • controleren gebruik pitchfork, bunkers aanharken e.d.
  • toezicht op gebruik drivingrange
  • spelers wijzen op onveilige situaties of onveilig gedrag
  • waarschuwen bij naderend onweer 

Aanwijzingen van de marshal dienen direct te worden opgevolgd.