Golfclub Vught

Marshal

Algemeen:

De dienstdoende marshal treedt op namens het bestuur van de GC Vught en ontleent daaraan haar/zijn gezag.

De marshal treedt in de eerste plaats op als gastvrouw/gastheer van vooral nieuwe leden en gastspelers en heeft daarbij een begeleidende rol.

Daarnaast heeft zij / hij tot taak het golfspel naar ieders genoegen te laten verlopen, met inachtneming van zorgvuldigheid en beleefdheid tegenover elkaar en rekening houdend met de lokale golfregels en gedragsregels (etiquette–regels).


Specifiek o.a.:

  • gasten informeren over bijzonderheden in de baan
  • het begeleiden van de doorstroming bij drukte in de baan, toezien op het doorlaten van snelle spelers door langzame flights
  • eerste hulp bij onwel worden spelers (veel marshal hebben een AED – certificaat) en direct deskundige hulp inschakelen in noodsituaties
  • controleren op speelgerechtigheid, kleding- en gedragsregels (etiquetteregels)
  • controleren gebruik pitchfork, bunkers aanharken e.d.
  • toezicht op gebruik drivingrange
  • spelers wijzen op onveilige situaties of onveilig gedrag
  • waarschuwen bij naderend onweer 

Aanwijzingen van de marshal dienen direct te worden opgevolgd.